I. Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane osobowe Klienta pobierane poprzez formularz zamówienia gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Sklepu Internetowego PROGRESS ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.
2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy PROGRESS w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (informowanie o nowościach i promocjach).     3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego PROGRESS korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną lub tradycyjną - na adres podany w formularzu zamówienia.
I. Oferta

1. Artykuły oferowane przez Sklep Internetowy PROGRESS są fabrycznie nowe. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną lub prawną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.
2. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym PROGRESS są cenami brutto i zawierają  podatek VAT. Na zamawiane produkty wystawiamy faktury VAT.
3. Sklep Internetowy PROGRESS zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen produktów znajdujących się w ofercie, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Posiada on również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.
4. Ceną obowiązującą Klienta jest cena widniejąca w e-mailu potwierdzającym otrzymanie przez  Sklep zamówienia , jest  tożsama z ceną widniejącą na stronie  w momencie składania zamówienia powiększoną o  koszty transportu  jednakże wymaga  każdorazowego dodatkowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji  przez  Sklep Internetowy Progress . Wiadomość potwierdzająca  przyjecie do realizacji zamówienie Klienta  jest równoznaczna  z przyjęciem  przez Sklep Internetowy Progress  złożonej oferty .
5. Kolorystyka produktu uwidocznionego na stronie Sklepu Internetowego PROGRESS może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.III. Zasady składania zamówień
1. Podstawą do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza.
2. W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane poprzez e-mail lub telefonicznie.
3. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, Sklep Internetowy PROGRESS zastrzega sobie prawo do usunięcia zamówienia.
4. Klient Sklepu Internetowego PROGRESS jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. 
5. Złożone zamówienie jest automatycznie potwierdzane e-mailem.
6. Jeżeli Klient nie otrzyma e-maila zwrotnego, oznacza to, że błędnie wpisał swój adres e-mail.
7. Czas realizacji zamówień dla mebli standardowych - 30 dni
Czas realizacji zamówień dla mebli koloryzowanych - 60 dni
8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która do Kupującego jest wysyłana pocztą w terminie do 7 dni od daty doręczenia towaru.
9. Sklep Internetowy PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Kuriera.
10. Ilość sztuk zakupionego produktu wyświetlana jest podczas zakupu.


IV. Rezygnacja z zamówienia, zwrot zakupionego towaru
1. Podstawą do reklamacji jest faktura zakupu.
2. Odbierając zamówiony towar, Klient zobowiązany jest sprawdzić stan produktu, oraz jego zgodność z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem, Klient zobowiązany jest odmówić przyjęcia przesyłki. Nowe produkty zostaną ponownie wysłane.
3. Macie Państwo prawo do zwrotu w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Zwrot przyjmujemy tylko wtedy, gdy produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony. Dotyczy to również opakowania. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Koszt dostawy towaru nie podlega zwrotowi. Nie odbieramy zwrotów towarów wysłanych do nas za pobraniem.

V. Postanowienia końcowe
1. Sklep Internetowy PROGRESS zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych zasad regulaminu.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3. W sprawach nieokreślonych przez niniejszy regulamin, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
4. Dokonanie płatności w Sklepie Internetowym PROGRESS oznacza akceptację niniejszego regulaminu.